Tal­vi­päi­vän iloa Leu­val­la

Kaksivuotias Sulo Sarajärvi oli tyytyväinen tapahtumaan. Kuvat Liisa Sarajärvi.

Koko per­heen tal­vi­ta­pah­tu­maa vie­tet­tiin aurin­koi­ses­sa sääs­sä Yli-Iin Leu­val­la. Lau­an­tai­na jär­jes­tet­tyyn tapah­tu­maan osal­lis­tui noin sata hen­keä.

Ohjel­maan kuu­lui nap­pu­la­hiih­dot, ammun­taa, kil­pai­lu­ja, onnen­pyö­rää ja arvon­taa. Sisä­ti­lois­sa toi­mi kyläyh­dis­tyk­sen kios­ki. Ulko­na puo­les­taan gril­lis­sä pais­tui­vat makoi­sat mak­ka­rat. Tapah­tu­ma oli saa­nut tuek­seen ison jou­kon tuki­joi­ta.

Ensim­mäi­nen start­ti.

Päi­vän kiso­jen tulok­sia

Hiih­to:

2013 syn­ty­neet tai nuo­rem­mat tytöt: 1) Vera Tah­va­nai­nen. Pojat: 1) Onni Kuk­ko­nen 2) Vil­ja­mi Hyt­ti­nen 3) Jaak­ko Päk­ki­lä 4) Sulo Sara­jär­vi 5) Eeme­li Pulk­ki­nen 6) Vil­le Päk­ki­lä 7) Väi­nö Hyt­ti­nen. 2011 tai 2012 syn­ty­neet pojat: 1) Ivan Koi­vik­ko 2) Nii­lo Kuk­ko­nen. 2009 tai 2010 syn­ty­neet tytöt: 1) Inka Koi­vik­ko 2) Isla Koi­vik­ko. Pojat: 1) Pyry Tah­va­nai­nen. 2007 tai 2008 syn­ty­neet tytöt: 1) Ven­la Päk­ki­lä. 2005 tai 2006 syn­ty­neet pojat: 1) Oska­ri Puo­la­ka­na­ho.

Ilma­pis­too­li:
Nai­set: 1) Päi­vi Puo­la­ka­na­ho 2) Rit­va Pii­ra 3) Fei­fei Chen. Mie­het: 1) Timo Tuo­me­la 2) Pert­ti Päk­ki­lä 3) Alek­si Päk­ki­lä. Alle 12-vuo­ti­aat: 1) Oska­ri Puo­la­ka­na­ho.

Ilma­ki­vää­ri:
Nai­set: 1) Päi­vi Puo­la­ka­na­ho 2) Soi­le Park­ki­la 3) Riit­ta Päk­ki­lä. Mie­het: 1) Mark­ku Päk­ki­lä 2) Pert­ti Päk­ki­lä 3) Alek­si Päk­ki­lä. Alle 12-vuo­ti­aat: 1) Oska­ri Puo­la­ka­na­ho 2) Ven­la Päk­ki­lä 3) Pyry Tah­va­nai­nen.

Ket­tin­gin heit­to:
Aikui­set: 1) Lee­na Oja­la 2) Simo Sara­jär­vi 3) Rit­va Pii­ra. Alle 12-vuo­ti­aat: 1) Ven­la Päk­ki­lä 2) Nii­lo Kuk­ko­nen 3) Isla Koi­vik­ko.

Saap­paan heit­to:
Nai­set: 1) Päi­vi Puo­la­ka­na­ho 2) Rau­ni Tan­ni­nen 3) Riit­ta Päk­ki­lä. Mie­het: 1) Mark­ku Päk­ki­lä 2) Pert­ti Päk­ki­lä 3) Veli Oja­la. Alle 12-vuo­ti­aat: 1) Oska­ri Puo­la­ka­na­ho 2) Pyry Tah­va­nai­nen 3) Ven­la Päk­ki­lä.