Suu­ri pää­siäis­kon­sert­ti Iis­sä

Iissä esiintyvään kokoonpanoon kuuluva Mika Nisula (synt.1978) on kohonnut lyhyessä ajassa lupaavavimmaksi nuoreksi suomalaiseksi tenoriksi. Kuva: Heikki Tuuli.

Suu­ri pää­siäis­kon­sert­ti on Iin kir­kos­sa hil­jai­sen vii­kon maa­nan­tai­na 15.4. kel­lo 18. Iin kir­kos­sa ei ole ennen ollut näin suu­rel­la soi­tin- ja kuo­ro­ko­koon­pa­nol­la toteu­tet­tua kon­sert­tia.

Cécar Franc­kin rans­ka­lai­nen roman­tiik­ka joh­dat­taa kuu­li­jat tänä vuon­na pää­siäi­sen tun­nel­maan. Kon­ser­tin ohjel­mas­sa kuul­laan muun muas­sa Franc­kin Les Sept der­niè­res paro­les du Christ en Croix (Kris­tuk­sen seit­se­män vii­meis­tä sanaa ris­til­lä). Teos on yksi län­si­mai­sen musii­kin­his­to­rian kau­neim­pia.

Franck ei ole kos­kaan nous­sut Suo­mes­sa eri­tyi­sen suo­si­tuk­si sävel­tä­jäk­si, mut­ta hänen nimen­sä on pysy­nyt esil­lä eri­tyi­ses­ti lau­lun Panis Ange­licus ansios­ta.

Pää­siäis­kon­ser­tin kokoon­pa­noon kuu­lu­vat: Clau­dio Cohen, kapel­li­mes­ta­ri, Johan­na Kal­ma­ri, sopraa­no, Mika Nisu­la, teno­ri, Juha Uusi­ta­lo, bari­to­ni ja Meri-Lapin Ora­to­rio­kuo­ro. Val­men­nuk­ses­ta vas­taa Vil­le Mank­ki­nen.

Kon­sert­ti kes­tää noin tun­nin. Lip­pu­ja voi ostaa ovel­ta.