Poruk­ka kool­la: Sukua kool­la Lal­lin­tör­mäl­lä

Hemmi ja Eini Turtisen jälkeläiset perheineen sekä Eini itse kokoontuivat Jakkukylässä Lallintörmällä Tapion puolella 17.8.2019.

Mil­lai­nen poruk­ka oli kool­la, mis­sä ja mil­loin?
Hem­mi ja Eini Tur­ti­sen jäl­ke­läi­set per­hei­neen sekä Eini itse. Jak­ku­ky­läs­sä Lal­lin­tör­mäl­lä Tapion puo­lel­la 17.8.2019.

Min­kä asian ympä­ril­lä kokoon­nuit­te?
Juh­lim­me 8.8.2019 90-vuot­ta täyt­tä­nyt­tä Eini-mum­mua.

Mit­kä oli­vat tapah­tu­man­ne huip­pu­het­kiä?
Eini-mum­mun ker­to­mat lap­suus­muis­tot Lal­lil­ta. Suku­lais­ten kokoon­tu­mi­nen lähel­tä ja kau­kaa sekä tikan­hei­ton mes­ta­ruu­den rat­ko­mi­nen.

Mikä oli päi­vän puhee­nai­he?
Muis­tot Lal­lil­la ele­tyis­tä vuo­sis­ta sekä poh­din­nat sii­tä, mis­sä tar­kal­leen sijait­si aikoi­naan Hem­min ja Einin poi­kien kuu­lui­sa hyp­py­ri­mä­ki joen­rin­teel­lä.

Kuka toi­mi Ran­ta­poh­jan sil­mi­nä ja kor­vi­na?
Han­na Tur­ti­nen, lap­sen­lap­si.