Simon lii­ken­neon­net­to­muus tun­tui Iis­sä saak­ka

Liikenne ruuhkautui Iissä saakka Simon keskiviikkoisen kuolonkolarin myötä.

Simon kes­ki­vii­ko­aa­mui­nen vaka­va lii­ken­neon­net­to­muus vai­kut­ti nelos­tiel­lä vie­lä vii­den jäl­keen ilta­päi­väl­lä ras­kaan lii­ken­teen suu­re­na mää­rä­nä. Aina­kin Iin poh­jois­puo­lel­la lii­ken­ne jonou­tui, ja suu­rin osa ajo­neu­vois­ta oli rek­ko­ja sekä kuor­ma- ja lin­ja-auto­ja.

Iin kes­kus­tan koh­dal­la ole­va lii­ken­neym­py­rä­kin ruuh­kau­tui ajoit­tain niin pahoin, että jono ylsi rei­lus­ti sil­to­jen poh­jois­puo­lel­le asti.

Hen­ki­lö­au­ton ja rekan nok­ka­ko­la­ri tapah­tui var­hain kes­ki­viik­ko­aa­mu­na nelos­tiel­lä Simon Maks­nie­mes­sä. Lii­ken­ne oli nelos­tiel­lä usei­ta tun­te­ja poik­ki onnet­to­muu­den takia. Tie avat­tiin uudel­leen lii­ken­teel­le hie­man ennen klo 17:ää. Kum­man­kin ajo­neu­von kul­jet­ta­ja meneh­tyi onnet­to­muu­des­sa.