Sävel­har­tau­det soi­vat jäl­leen Hau­ki­pu­taal­la

Hau­ki­pu­taal­la jo lähes 30 vuo­den ajan jär­jes­te­tyt kesäi­set sävel­har­taus­het­ket saa­vat tänä kesä­nä jat­koa. Sävel­har­taus­sar­jan tee­mak­si on vakiin­tu­nut ”Soi kun­niak­si Luo­jan!”. Kesän sävel­har­taus­sar­ja on lau­lu­musiik­ki­pai­not­tei­nen.

Tänä vuon­na sävel­har­taus­sar­jan avaa tors­tai­na 20.6. teno­ri Heik­ki Rai­nio, joka esin­tyy Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sel­la kel­lo 20 alkaen. Sävel­har­taus­ti­lai­suuk­siin sisäl­tyy myös vir­si­lau­lua ja ilta­har­taus, ja ne kes­tä­vät koko­nai­suu­des­saan noin tun­nin.

Sävel­har­tauk­sia jär­jes­te­tään koko kesän ajan tors­tai­sin elo­kuun lop­puun asti Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa tai seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Sävel­har­taus­het­kiin on vapaa pää­sy.