Sata­ma- ja venei­ly­asi­aa Mar­tin­nie­mes­sä

Mar­tin­nie­men ja Halo­sen­nie­men kyläyh­dis­tyk­set sekä Kol­jun venei­ly-yhdis­tys jär­jes­tä­vät yhtei­sen kyläil­lan Mar­tin­nie­men kou­lul­la kes­ki­viik­ko­na 16.5. kel­lo 18 alkaen. Pai­kal­le ovat lupau­tu­neet kau­pun­gin yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Mat­ti Matin­heik­ki, jako­kun­nan esi­mies Kari Kale­va ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen Kaa­ri­na Tor­ro.  Suun­ni­tel­mis­sa on käsi­tel­lä Kur­tin­hau­dan ja Joh­teen vene­sa­ta­mien huo­noa kun­toa ja tule­vai­suut­ta sekä Kol­jun tilan vuo­kra­so­pi­muk­sia.  Valo­kui­tu­verk­ko­han­ke on myös esil­lä.