Rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja huu­mausai­ne­ri­kok­ses­ta epäil­ty­jä lii­ken­tees­sä Iis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la

Polii­si­par­tio pysäyt­ti Iis­sä Hami­nan­tiel­lä kes­ki­viik­koil­ta­na hiu­kan ennen klo 20:tä hen­ki­lö­au­ton, jon­ka kul­jet­ta­ja­na toi­mi­nut kes­ki-ikäi­nen mies puhal­si polii­sin seu­lon­ta-alko­met­riin tör­keän rat­ti­juo­pu­muk­sen luke­mat. Tark­kuusal­ko­met­rin tulos osoit­ti myös tör­keän rat­ti­juo­pu­muk­sen tulos­ta. Kul­jet­ta­ja mää­rät­tiin ajo­kiel­toon ja hänen hal­lus­saan ollut ajo­kort­ti otet­tiin polii­sin hal­tuun. Tapauk­ses­ta laa­dit­tiin riko­sil­moi­tus nimik­keel­lä tör­keä rat­ti­juo­pu­mus.

Noin tun­tia myö­hem­min polii­si­par­tio pysäyt­ti Hau­ki­pu­taal­la Lau­ri­lan­tiel­lä hen­ki­lö­au­ton, jon­ka kul­jet­ta­ja­na toi­mi­nut polii­sin entuu­des­taan tun­te­ma kes­ki-ikäi­nen mies antoi huu­me­pi­ka­tes­tis­sä posi­tii­vi­sen tulok­sen. Hänel­lä ei myös­kään ollut vaa­dit­ta­vaa ajo-oikeut­ta, ja aikai­sem­pia polii­sin tie­toon tul­lei­ta oikeu­det­to­mia ajo­ker­to­ja oli 7 kap­pa­let­ta. Ajo­neu­vos­ta löy­tyi tar­kas­tuk­ses­sa nes­te­mäis­tä ainet­ta, joka osoit­tau­tui pika­tes­tis­sä huu­mausai­neek­si. Tapauk­ses­ta laa­dit­tiin riko­sil­moi­tus nimik­keil­lä rat­ti­juo­pu­mus, huu­mausai­ne­ri­kos, huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kos ja kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­nen oikeu­det­ta.