Rat­ti­juop­po suis­tui kai­tee­seen

Oulun polii­sin par­tio sai lau­an­tai­na 1.9. noin puo­li yhdek­sän aikaan illal­la teh­tä­vän  Hau­ki­pu­taan­tiel­le, mis­sä ilmoi­tuk­sen mukaan oli hen­ki­lö­au­to suis­tu­nut ulos tiel­tä.

Polii­si­par­tio havait­si tapah­tu­ma­pai­kal­la, että hen­ki­lö­au­to oli tiel­tä suis­tues­saan tör­män­nyt tien lai­das­sa ole­vaan kai­tee­seen.

Polii­si epäi­lee oulu­lai­sen 53-vuo­ti­aan mie­hen syyl­lis­ty­neen tapah­tu­neen seu­rauk­se­na rat­ti­juo­pu­muk­seen. Mies puhal­si alko­met­riin rat­ti­juo­pu­muk­sen rajan ylit­tä­vän tulok­sen. Hänel­lä ei ollut voi­mas­sao­le­vaa ajo-oikeut­ta, joten hän­tä epäil­lään myös kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oikeu­det­ta.

Mie­hen hal­lus­ta löy­tyi lisäk­si pie­ni mää­rä huu­mausai­neek­si luo­ki­tel­ta­vaa ainet­ta, joten epäil­tyi­hin rikok­siin lisä­tään vie­lä huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kos.