Rant­sik­ka: Skeit­ti­park­ki Hau­ki­pu­taal­le

Hau­ki­pu­taal­le tar­vi­taan skeit­ti­park­ki, kos­ka lähim­mät skeit­tauk­seen ja scoot­tauk­seen tar­koi­te­tut par­kit sijait­se­vat noin 20 kilo­met­rin pääs­sä Hau­ki­pu­taal­ta. Sin­ne tar­vit­see yleen­sä kyy­din, joka vie sekä aikaa että rahaa.
Ainoat skeit­ti­pai­kat Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­vat liik­kei­den edus­toil­la tai yksi­tyi­sil­lä alueil­la, jois­sa ei saa oles­kel­la. Skeit­ti­park­ki oli­si hyvä ja ilmai­nen akti­vi­teet­ti kai­kil­le. Kaik­ki sai­si­vat itse har­joi­tel­la ja teh­dä temp­pu­ja oman tai­to­ta­son­sa mukaan.

Noin kol­me vuot­ta sit­ten kou­lul­lam­me oli kokous, jos­sa käsi­tel­tiin Hau­ki­pu­taan tule­vai­suu­teen liit­ty­viä asioi­ta. Suun­nit­te­lim­me Tor­pan­mäen alu­eel­le esi­mer­kik­si skeit­ti­park­kia tai uut­ta urhei­lu­kent­tää, jot­ka eivät lopul­ta kui­ten­kaan aina­kaan vie­lä ole toteu­tu­neet.
A.V, N.B, J.J