Ran­ta­poh­jan verk­ko­pal­ve­lut uudis­tui­vat, kokei­le mak­sut­ta kuu­kau­den ajan, voit voit­taa tablet­ti­tie­to­ko­neen

Rantapohjan verkkopalvelut ovat uudistuneet.

Ran­ta­poh­jan verk­ko­pal­ve­lut ovat uudis­tu­neet. Pal­ve­lut ovat nyt Ran­ta­poh­jan verk­ko­leh­ti­per­he, johon kuu­lu­vat perin­tei­sen näköis­leh­den lisäk­si eri­tyi­ses­ti äly­pu­he­lin­lu­ki­joi­ta var­ten teh­ty Päi­vän leh­ti sekä His­to­rial­li­set leh­det -osio, jos­sa jul­kai­sem­me Ran­ta­poh­jia noin 50 vuo­den takaa leh­den ensim­mäi­ses­tä nume­ros­ta läh­tien.

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­den tilaa­jat saa­vat uudet pal­ve­lut käyt­töön­sä auto­maat­ti­ses­ti, mut­ta myös muil­la on nyt mah­dol­li­suus tutus­tua verk­ko­leh­ti­per­hee­seen kuu­kau­den ajan mak­sut­ta. Tutus­tu­mi­nen onnis­tuu klik­kaa­mal­la jotain verk­ko­si­vun ylä­osan kuvak­keis­ta, klik­kaa­mal­la tilaa ja valit­se­mal­la mak­sut­to­man 1 kk tilauk­sen sekä kir­jau­tu­mal­la luki­jak­si. Kir­jau­tu­jien kes­ken arvo­taan 200 euron arvoi­nen tablet­ti­tie­to­ko­ne.

Muka­via luku­het­kiä.

Ran­ta­poh­jan teki­jät