Ran­ta­poh­jan jake­lu­asiat tänään esil­lä tele­vi­sion alue­uu­ti­sis­sa

YLEn Poh­jois-Suo­men tv-uuti­set käsit­te­lee tänään pos­ti­la­kon vai­ku­tuk­sia pai­kal­lis­leh­den toi­min­taan.

Esi­merk­ki­ta­pauk­se­na on Ran­ta­poh­ja, jon­ka teki­jät las­ta­si­vat tiis­tai­aa­mu­na eri jake­lu­pis­tei­siin vie­tä­viä leh­tiä autoi­hin­sa. Leh­det tuo­tiin yli­mää­räi­se­nä pai­nok­se­na kir­ja­pai­nos­ta Hau­ki­pu­taal­le, mis­tä ne kul­je­te­taan tilaa­jien saa­ta­vak­si Iin, Kui­va­nie­men, Yli-Iin, Kii­min­gin, Jää­lin ja Yli­kii­min­gin jake­lu­paik­koi­hin.

Iin tilaa­jien leh­tiä on jo saa­ta­vil­la Iin R-kios­kil­la ja mui­hin jake­lu­paik­koi­hin ne tuo­daan klo 18:aan men­nes­sä. Hau­ki­pu­taal­la leh­det jakaa pai­kal­li­nen jake­lu­yri­tys.

Pai­net­tu Ran­ta­poh­ja on tilaa­jien saa­ta­vil­la leh­den tilaa­jil­le seu­raa­vis­ta jake­lu­pai­kois­ta vii­meis­tään klo 18:
II: R-kios­ki
KUIVANIEMI:
Nelos­park­ki
YLI-II: Kai­sun Kah­vi­la
YLIKIIMINKI: Seon kah­vi­la
KIIMINKI: K-Super­mar­ket Ate­ria
JÄÄLI: K-Super­mar­ket Jää­li

Lisäk­si Ran­ta­poh­ja on tilaa­jien saa­ta­vil­la leh­den Hau­ki­pu­taan kont­to­ris­sa osoit­tees­sa Revon­tie 2, II ker­ros leh­den ilmes­ty­mis­päi­vä­nä klo 12–16.