Raha­pe­lit: Viik­ko 48

Lot­to: 5, 14, 21, 24, 32, 38, 40. Lisä­nu­me­ro: 12. Plus­nu­me­ro: 11. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 3 kpl 59 498,50 e, 6 oikein 3 090,29 e, 5 oikein 74,52 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 11, 27, 28, 30, 42, 48. Viking­nu­me­ro: 3. Plus­nu­me­ro: 7. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein -, 6+0 oikein 1 kpl 243 425,70 e, 5+1 oikein 3 kpl 11 109,97 e, 5 oikein 744,34 e, 4+1 oikein 52,19 e, 4 oikein 24,84 e, 3+1 oikein 7,90 e, 3 oikein 4,45 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 2, 3, 30, 31, 45. Täh­ti­nu­me­rot: 6, 8. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein -, 5+1 oikein 4 kpl 453 924,10 e, 5 oikein 128 166,80 e, 4+2 oikein 7 628,90 e, 4+1 oikein 334,30 e, 4 oikein 138,70 e, 3+2 oikein 73,40 e, 2+2 oikein 24,10 e, 3+1 oikein 21,30 e, 3 oikein 16,90 e, 1+2 oikein 10,90 e, 2+1 oikein 8,70 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 2 3 9 6 3 6 6. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 2 4 3 2 2 5 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 0 8 1 7 1 5 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 121 211 22X X111 Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 5 kpl 36 219,95 e, 12 oikein 724,39 e, 11 oikein 36,70 e, 10 oikein 7,62 e.