Pyö­rä­tuo­le­ja lah­joi­tuk­se­na

Pyörätuolia testaamassa seurakunnan vapaaehtoisavustaja Elli Koch, vasemmalla viriketoiminnanohjaaja Maria Olkoniemi, LC  Haukipudas/Kellon Hannu Liljamo, Sirpa Ervasti ja Sirkka Kurkela Vierivistä Kivistä ja eläkeliiton Erkki Halonen.

Viri­ke­toi­min­na­noh­jaa­ja  Maria Olko­nie­mi jär­jes­ti keräyk­sen pyö­rä­tuo­lien hank­ki­mi­sek­si Hau­ki­pu­taan ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­luis­sa vii­me mar­ras­kuus­sa. Lah­joi­tuk­se­na saa­tiin kak­si pyö­rä­tuo­lia. Nii­den avul­la useam­pi ikäih­mi­nen pää­see pitem­mäl­le ulkoi­lu­len­kil­le vapaa­eh­toi­sen avus­ta­jan kans­sa ja naut­ti­maan eri vuo­de­nai­ko­jen tun­nel­mis­ta.

Ensim­mäi­sen  pyö­rä­tuo­lin lah­joit­ti Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jät  jou­lu­na­vauk­ses­sa. Kevääl­lä saa­tiin toi­nen pyö­rä­tuo­li, jon­ka lah­joit­ti­vat Lions Kel­lo, Hau­ki­pu­taan Hei­ton Vie­ri­vät Kivet  ja Hau­ki­pu­taan Elä­ke­liit­to.

Pyö­rä­tuo­lin luo­vu­tus­ti­lai­suus pidet­tiin ikäih­mis­ten vapaa­eh­tois­ten avus­ta­jien ja esiin­ty­jien kii­tos­kah­vi­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taan  hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa 28.5.