Pyö­räi­le­mäs­sä fat­bi­keil­la

Kävim­me luo­kan kans­sa pyö­räi­le­mäs­sä fat­bi­keil­la. Se oli muka­vaa, vaik­ka se oli eri­lais­ta kuin nor­maa­li pyö­räi­ly. Suu­rin osa luo­kas­ta piti sii­tä myös. Maa­nan­tai­na 9.4. satoi lun­ta, joka teki aja­mi­ses­ta han­ka­lam­paa. Tiis­tai­na 10.4. pais­toi aurin­ko ja oli muu­ten­kin iha­na sää ajaa.

Ajoim­me ladul­la, joka teki pyö­räi­lys­tä vie­lä muka­vam­paa ja eri­lai­sem­paa kuin nor­maa­li pyö­räi­ly. Vaik­ka suu­rin osa kaa­tui pari ker­taa, ei se lan­nis­ta­nut ketään. Se ei ollut han­ka­laa suu­rim­man osan mie­les­tä, joka on hyvä jut­tu.

Mel­kein kaik­ki meni­si­vät uudes­taan pyö­räi­le­mään fat­bi­keil­la.

Muka­vaa oli

Näin fat­bi­ke-pyö­räi­lyä kom­men­toi eräs vii­des­luok­ka­lai­nen:

– Minul­le fat­bi­kel­la pyö­räi­ly oli ensim­mäi­nen ker­ta. Se oli help­poa. Pyö­räi­lim­me yhteen­sä noin 4 km. Minus­ta oli maa­il­man paras­ta las­kea mäkiä alas, vaik­ka kaa­duin­kin yhdes­sä mäes­sä. Minua har­mit­ti myös se, että satoi lun­ta, mut­ta muu­ten minus­ta oli haus­kaa. Kävim­me myös toi­sen ker­ran­kin ja sil­loin pais­toi aurin­ko.

Kui­va­nie­men kou­lun 5. lk

Kir­joit­ta­jat osal­lis­tu­vat Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen väli­seen mediayh­teis­työ­hön, jon­ka jut­tu­ja jul­kais­taan vii­koit­tain Rant­si­kas­sa ja Ran­ta­poh­jan net­ti­si­vuil­la