Puhal­ta­jil­la kon­sert­ti Iis­sä

Kemin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin puhal­lin­kvin­tet­ti kon­ser­toi Iin kir­kos­sa 27.3. Kvin­tet­tiä joh­taa iiläi­nen Ann-Loui­se Wägar.

Puhal­lin­kvin­tet­ti on perin­tei­sin puhal­lin­ko­koon­pa­no. Kvin­tet­tiin kuu­luu vii­si soit­ta­jaa, puhal­lin­kvin­te­tis­sä  ne ovat perin­tei­ses­ti hui­lu, oboe, kla­ri­net­ti, fagot­ti ja käy­rä­tor­vi. Täs­sä kon­ser­tis­sa Kemin  kau­pun­gi­nor­kes­te­rin puhal­ta­jis­ta koot­tu kvin­tet­ti esit­tää perin­teis­tä puhal­lin­kvin­tet­ti­re­per­tu­aa­ria.

Kon­sert­ti alkaa kel­lo 18.