Pudas­jär­ven hen­ki­ri­kok­seen liit­ty­viä hen­ki­löi­tä otet­tiin kiin­ni Kii­min­gis­sä ja Ruot­sis­sa

Polii­si on löy­tä­nyt Kia Ceed -hen­ki­lö­au­ton, jos­ta polii­si pyy­si eilen havain­to­ja Poh­jois-Poh­jan­maan Pudas­jär­vel­lä tors­tai­na 10. tam­mi­kuu­ta tapah­tu­nee­seen tuli­pa­loon ja epäil­tyyn hen­ki­ri­kok­seen liit­tyen.

Polii­si on lisäk­si saa­nut tavoit­te­le­man­sa hen­ki­lön kiin­ni. Hänen lisäk­seen kiin­ni on otet­tu kak­si muu­ta hen­ki­löä eilen aamul­la.

Kak­si hen­ki­löis­tä otet­tiin kiin­ni Kii­min­gis­tä ja Kian kul­jet­ta­jak­si epäil­ty hen­ki­lö Luu­la­jas­ta Ruot­sis­ta. Samal­la polii­si löy­si nai­sen, jon­ka polii­si epäi­lee epäil­lyn otta­neen mukaan­sa palo­pai­kal­ta vas­ten nai­sen tah­toa.

– Ensi­tie­to­jen mukaan sie­pat­tu nai­nen löy­tyi fyy­si­ses­ti vahin­goit­tu­mat­to­ma­na. Epäil­lyn otti kiin­ni Ruot­sin polii­si, ja kiin­niot­to sujui rau­hal­li­ses­ti, ker­too tut­kin­nan­joh­ta­ja, rikos­ko­mi­sa­rio Juk­ka Nur­men­nie­mi Kes­kus­ri­kos­po­lii­sis­ta.

Vas­tuu esi­tut­kin­nas­ta on siir­ty­nyt tänään aamul­la Kes­kus­ri­kos­po­lii­sil­le. KRP tekee tut­kin­taa edel­leen tii­viis­ti Oulun polii­si­lai­tok­sen kans­sa.

Hen­ki­ri­kos pal­jas­tui, kun Pudas­jär­ven Petä­jä­kan­kaan­tiel­lä syt­tyi eilen aamul­la tuli­pa­lo, jon­ka seu­rauk­se­na oma­ko­ti­ta­lo paloi pahoin. Talon lähis­töl­tä löy­det­tiin ulkoa tien vie­res­tä kuol­lee­na mies. Hän oli syn­ty­nyt vuon­na 1960.

Koko­nai­suut­ta tut­ki­taan täs­sä vai­hees­sa aina­kin mur­ha­na, tör­keä­nä ryös­tö­nä ja tör­keä­nä vapau­den­riis­to­na.

Polii­si kai­paa edel­leen tie­to­ja punai­sen Kia Ceed -hen­ki­lö­au­ton liik­keis­tä. Auton rekis­te­ri­nu­me­ro on GIM-639.

Vih­jeet autos­ta ja muis­ta mah­dol­li­sis­ta vih­jeis­tä rikok­siin liit­tyen pyy­de­tään osoit­tee­seen rikosvihje.krp@poliisi.fi .