Pudas­jär­ve­läi­sen mur­has­ta epäil­lyt van­git­tiin

Polii­si on van­gin­nut vii­kon­lop­pu­na kak­si mies­tä ja yhden nai­sen liit­tyen vii­me tors­tai­na Pudas­jär­vel­lä tapah­tu­nee­seen oma­ko­ti­ta­lon paloon, talos­sa asu­neen mie­hen sur­maan sekä nai­sen vapau­den­riis­toon. Nyt van­gi­tuis­ta toi­nen mies ja nai­nen otet­tiin kiin­ni Kii­min­gis­sä tors­tai­na. Mies, jol­la oli muka­naan sie­pat­tu nai­nen otet­tiin kiin­ni Ruot­sin puo­lel­la Luu­la­jas­sa per­jan­tai­na yöl­lä. Van­gi­tut ovat polii­sin mukaan oulu­lai­sia.

– Sie­pat­tu nai­nen löy­tyi fyy­si­ses­ti vahin­goit­tu­mat­to­ma­na. Epäil­lyn otti kiin­ni Ruot­sin polii­si, ja kiin­niot­to sujui rau­hal­li­ses­ti, ker­too tut­kin­nan­joh­ta­ja, rikos­ko­mi­sa­rio Juk­ka Nur­men­nie­mi Kes­kus­ri­kos­po­lii­sis­ta.

Hen­ki­ri­kos pal­jas­tui, kun Pudas­jär­ven Petä­jä­kan­kaan­tiel­lä syt­tyi tors­tai­na aamul­la tuli­pa­lo, jon­ka seu­rauk­se­na oma­ko­ti­ta­lo paloi pahoin. Talon lähis­töl­tä löy­det­tiin ulkoa tien vie­res­tä kuol­lee­na mies. Hän oli syn­ty­nyt vuon­na 1960.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si tut­kii koko­nai­suut­ta täs­sä vai­hees­sa aina­kin mur­ha­na, tör­keä­nä ryös­tö­nä ja tör­keä­nä vapau­den­riis­to­na.

Polii­si kai­paa edel­leen tie­to­ja punai­sen Kia Ceed -hen­ki­lö­au­ton liik­keis­tä. Auton rekis­te­ri­nu­me­ro on GIM-639. Vih­jeet autos­ta ja muis­ta mah­dol­li­sis­ta vih­jeis­tä rikok­siin liit­tyen pyy­de­tään osoit­tee­seen rikosvihje.krp@poliisi.fi .