Polii­si toi­voo vih­jei­tä asun­to­mur­rois­ta

Polii­si toi­voo ylei­söl­tä vih­jei­tä  asun­to­mur­rois­ta, joi­ta teh­tiin Oulun polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la aina­kin yhdek­sän tors­tain aika­na. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la mur­to­ja tai mur­ron yri­tyk­siä tapah­tui Hau­ki­pu­taal­la, Mar­tin­nie­mes­sä ja Kii­min­gis­sä sekä lisäk­si Lumi­joel­la,  Pat­ti­joel­la, Pie­hin­gis­sä ja Kala­joel­la.

Asun­toi­hin oli mur­tau­dut­tu tai yri­tet­ty mur­tau­tua rik­ko­mal­la ovi­la­si tai vään­tä­mäl­lä tuu­le­tus­luuk­ku auki. Asun­nois­ta oli vie­ty koru­ja ja käteis­tä rahaa.

Oulun polii­si pyy­tää havain­to­ja mur­toi­hin  mah­dol­li­ses­ti liit­ty­väs­tä har­maas­ta, hopean­vä­ri­ses­tä tai vaa­leas­ta ulko­maan­kil­vis­sä ole­vas­ta far­ma­ri- tai tila-autos­ta sekä sil­lä liik­ku­neis­ta ulko­maa­lai­sis­ta hen­ki­löis­tä. Auton merk­ki voi olla Opel, mut­ta sii­tä ei ole täyt­tä var­muut­ta.

Vink­ki- ja vih­je­tie­dot voi soit­taa vih­je­pu­he­li­meen 0295 416 194 tai säh­kö­pos­tit­se teematiimi.oulu@poliisi.fi. Akuu­tit sil­min­nä­ki­jä­ha­vain­not hätä­nu­me­roon 112.

Havain­to­ja toi­vo­taan eri­tyi­ses­ti näil­tä alueil­ta:

- Kei­sa­rin­pol­ku, Mar­tin­nie­mi

- Tak­ku­ran­nan­tie, Kel­lo

- Hut­tu­ky­län­tie, Kii­min­ki

- Kii­min­ki­joen­tie, Hau­ki­pu­das