Polii­si pyy­tää havain­to­ja

Iistä varastettiin klapikone sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Iso punai­nen kla­pi­ko­ne varas­tet­tiin Iis­tä liik­keen pihas­ta Lei­po­jan­tiel­tä pal­musun­nun­tain 25.3. ja maa­nan­tain 26.3.2018 väli­se­nä yönä. Kysees­sä on huo­mat­ta­van koo­kas ja mel­ko arvo­kas Pil­ke­mas­ter EVO36 -merk­ki­nen pil­ke­ko­ne, joka on varus­tet­tu mobii­lia­lus­tal­la, eli sitä voi vetää ajo­neu­von peräs­sä. Koneen rekis­te­ri­nu­me­ro on WWG-572. Konees­sa on Suba­ru-merk­ki­nen ben­sii­ni­moot­to­ri.

Polii­si pyy­tää ilmoit­ta­maan vih­jeis­tä ja mah­dol­li­sis­ta havain­nois­ta polii­sin vih­je­pu­he­li­meen nume­roon 0295 416 194 tai vih­je­säh­kö­pos­tiin vihjeet.oulu@poliisi.fi. Akuu­tit näkö­ha­vain­not voi soit­taa 112 nume­roon.