Polii­si pysäyt­ti takaa-ajon Jää­lis­sä – epäil­ty pake­ni yli­no­peut­ta ja ajau­tui useas­ti vas­taan­tu­li­joi­den kais­tal­le

Oulun polii­si sai sun­nun­tai-ilta­na kel­lo 19.24 ilmoi­tuk­sen aggres­sii­vi­ses­ti käyt­täy­ty­väs­tä mie­hes­tä, joka oli autol­la liik­keel­lä. Vir­ka­val­ta sai Oulun Kyn­si­leh­dos­sa näköyh­tey­den ilmoi­tuk­ses­sa mai­nit­tuun autoon ja epäil­ty läh­ti pake­ne­maan.

Kuusa­mon­tiel­lä Väli­ky­läs­sä polii­si jou­tui tur­vau­tu­maan pak­ko­py­säy­tyk­seen, sil­lä pake­ni­jan ajo vaa­ran­si vaka­vas­ti mui­den tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­den. Pakoon pyr­ki­nyt auto ajoi rei­lua yli­no­peut­ta ja ajau­tui useas­ti vas­taan­tu­li­joi­den kais­tal­le.

– Epäil­tyä kuul­laan ja hän antaa oman sel­vi­tyk­sen­sä asias­ta. Kysees­sä oli hie­man näky­väm­pi ope­raa­tio kuin nor­maa­lis­ti, näi­tä sat­tuu ikä­vä kyl­lä sil­loin täl­löin, tut­kin­taa joh­ta­va rikos­ko­mi­sa­rio Jari Heik­ki­lä Oulun polii­sis­ta kom­men­toi tapaus­ta.

Polii­si ker­too epäil­lyn vas­tus­ta­neen kiin­niot­toa. Sekä polii­si­au­to että pake­ni­jan käyt­tä­mä ajo­neu­vo vau­rioi­tu­vat tilan­tees­sa, mut­ta hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin. Tapauk­ses­ta kir­jat­tiin riko­se­päi­lyt tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta, tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta sekä vir­ka­mie­hen väki­val­tai­ses­ta vas­tus­ta­mi­ses­ta.