Polii­si pysäyt­ti päih­ty­neen mopo­kus­kin Hau­ki­pu­taal­la

Polii­si­par­tio pysäyt­ti tors­tai­na hie­man ennen iltayh­dek­sää Hau­ki­pu­taan Anna­lan­kan­kaal­la mopon. Ajo­neu­von kul­jet­ta­ja­na toi­mi­nut paik­ka­kun­ta­lai­nen nuo­reh­ko nai­nen oli polii­sin ker­to­man mukaan sil­min näh­den päih­ty­nyt.

Pai­kan pääl­lä suo­ri­tet­tu puhal­lus­koe osoit­ti kul­jet­ta­jan olleen 0.40 pro­mil­len huma­las­sa, mikä ei yli­tä 0.50 pro­mil­len ran­gais­ta­vuus­ra­jaa. Nais­hen­ki­lö ker­toi kui­ten­kin polii­seil­le naut­ti­neen­sa kulu­neen päi­vän aika­na huu­maa­vak­si luo­ki­tel­ta­via ainei­ta.

Epäil­ty toi­mi­tet­tiin pysäy­tys­pai­kal­ta veri­ko­kee­seen. Polii­si laa­ti tapauk­ses­ta riko­sil­moi­tuk­sen nimik­keil­lä rat­ti­juo­pu­mus ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kos.