Pis­teet jakoon Hau­ki­pu­taal­la

Jessica Karjalainen teki HauPan maalin lauantain ottelussa.

Hau­Pan nai­set pela­si­vat tasai­sen pelin Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la vaa­sa­lais­ta FC Sport-j vas­taan. Vauh­di­kas ja tapah­tu­ma­ri­kas otte­lu päät­tyi kui­ten­kin tasan 1–1.

Otte­lu alkoi hyvin aurin­koi­ses­sa ja läm­pi­mäs­sä sääs­sä Hau­ki­pu­taal­la. Molem­mat jouk­ku­eet sai­vat luo­tua ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la vaa­ral­li­sia maa­li­paik­ko­ja ja molem­pien jouk­kuei­den puo­lus­tus­lin­jat sekä maa­li­vah­dit jou­tui­vat koe­tuk­sel­le. Oman haas­teen­sa peliin toi läm­min +20 asteen kesä­sää. Ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la pöy­tä­kir­jaan mer­kit­tiin vain kak­si kel­tais­ta kort­tia. Toi­sen sai koti­jouk­ku­een kes­ki­kent­tä­pe­laa­ja Julia Körk­kö ja toi­sen vie­ras­jouk­ku­een Sara Hed­man. Ensim­mäi­nen puo­liai­ka päät­tyi 0–0.

Toi­nen puo­liai­ka läh­ti vauh­dik­kaas­ti käyn­tiin FC Spor­tin pai­nos­taes­sa koti­jouk­ku­een ken­täl­lis­tä. Ensim­mäi­nen maa­li syn­tyi vie­ras­jouk­ku­een hui­keas­ta yksi­lö­suo­ri­tuk­ses­ta. Nea Nyr­hi­nen pää­si har­haut­ta­maan koti­jouk­ku­een kes­ki­ken­tän sekä puo­lus­ta­jat nos­taen pal­lon maa­lin oike­aan ylä­kul­maan peli­kel­lon näyt­täes­sä 70 minuut­tia. Koti­jouk­kue ei täs­tä lan­nis­tu­nut vaan läh­ti präs­sää­mään ylem­pää ja sai­kin luo­tua vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta. Präs­si tuot­ti tulos­ta ja Jes­sica Kar­ja­lai­nen pää­si riis­tä­mään pal­lon kes­kia­lu­eel­la ja läh­ti päät­tä­väi­ses­ti koh­ti vie­ras­jouk­ku­een maa­lia sijoit­taen pal­lon vasem­paan ylä­kul­maan, kun peliä oli pelat­tu 86 minuut­tia. Peli oli tasan 1–1. Hau­Pa pää­si vie­lä yrit­tä­mään useam­paan ker­taan kul­ma­ti­lan­teis­ta maa­lin­te­koa, mut­ta ei onnis­tu­nut. Pelin lop­pu­mi­nuu­teil­la koti­jouk­ku­een Johan­na Raap­pa­na pää­si vie­lä kokei­le­maan maa­lin­te­koa, mut­ta pal­lo osui koti­jouk­ku­een har­mik­si vasem­paan tolp­paan. Peli päät­tyi tasan 1–1.

– Peli oli vai­kea ja FC Sport-j oli vik­ke­läm­pi jouk­kue kuin me. Mei­dän jouk­kue tsemp­pa­si lois­ta­vas­ti, kun vie­ras­jouk­kue teki maa­lin ja saa­tiin luo­tua hyvin pai­net­ta. Eri­tyis­mai­nin­ta menee mei­dän jouk­ku­een puo­lus­tuk­sel­le, ker­too hyök­kää­jä Kata­rii­na Kui­va­mä­ki.

Par­hai­na pelaa­ji­na otte­lus­sa pal­kit­tiin koti­jouk­ku­eel­ta maa­li­vah­ti Kiia Tef­ke ja vie­ras­jouk­ku­eel­ta Maa­rit Vitik­ka. Seu­raa­va peli pela­taan Lau­an­tai­na Hau­Pan mat­kus­taes­sa Hel­sin­kiin Hel­sin­gin Pal­lo­seu­ran vie­raak­si.