Perus­kou­lu­jen mää­rä jat­koi las­ku­aan

Tilas­to­kes­kuk­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä­re­kis­te­rin ja oppi­lai­tos­re­kis­te­rin tie­to­jen mukaan vuo­den 2019 lopus­sa oli toi­min­nas­sa 704 aktii­vis­ta kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jää ja 3 175 oppi­lai­tos­ta, jois­sa opis­ke­li noin 1,84 mil­joo­naa opis­ke­li­jaa. Perus­kou­lu­ja oli toi­min­nas­sa 2 187 kap­pa­let­ta, jois­ta vuo­si­luo­kat 1–9 käsit­tä­viä yhte­näis­kou­lu­ja oli 22 pro­sent­tia. Yhte­näis­kou­lu­jen osuus perus­kou­luis­ta on kym­me­nes­sä vuo­des­sa kas­va­nut 10 pro­sent­tiyk­sik­köä.

Vuon­na 2019 perus­kou­lu­ja oli toi­min­nas­sa 2 187 ja niis­sä opis­ke­li yhteen­sä 550 400 oppi­las­ta. Perus­kou­luas­teen eri­tyis­kou­lu­ja oli toi­min­nas­sa 63 ja niis­sä oli 4 200 oppi­las­ta. Perus­kou­lut oli­vat aiem­paa useam­min vuo­si­luo­kat 1–9 käsit­tä­viä yhte­näis­kou­lu­ja. Vuon­na 2010 yhte­näis­kou­lu­ja oli toi­min­nas­sa 323 kap­pa­let­ta, kun taas vuon­na 2019 yhte­näis­kou­lu­ja oli 470 kap­pa­let­ta. Kym­me­nes­sä vuo­des­sa yhte­näis­kou­lu­jen osuus perus­kou­luis­ta on kas­va­nut 10 pro­sent­tiyk­si­köl­lä. Vas­taa­vas­sa ajas­sa ala­kou­lu­jen osuus on vähen­ty­nyt 7 pro­sent­tiyk­si­köl­lä ja ylä­kou­lu­jen osuus 3 pro­sent­tiyk­si­köl­lä.