Penk­ka­ri­hu­li­naa Ran­ta­poh­jan alu­een lukiois­sa

Lukiois­sa vie­te­tään tänään penk­ka­ri­päi­vää, jon­ka jäl­keen abi­tu­rien­tit jää­vät luku­lo­mal­le val­mis­tau­tu­maan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin.

Perin­tei­ses­ti penk­ka­ri­päi­vä on ajoit­tu­nut koko Suo­mes­sa samal­le päi­väl­le, mut­ta jo tänä vuon­na osa kun­nis­ta on siir­tä­nyt penk­ka­rit viik­koa aikai­sem­mak­si yli­op­pi­las­tut­kin­non kuun­te­lu­ko­kei­den ajan­koh­dan muut­tu­mi­sen vuok­si. Myös Oulus­sa on aihees­ta kes­kus­tel­tu, mut­ta pää­tök­siä ei ole tiet­tä­väs­ti vie­lä teh­ty. Suo­men Lukio­lais­ten Liit­to (SLL) on huo­lis­saan perin­teen rapau­tu­mi­ses­ta ja vaa­tii, että jat­kos­sa­kin penk­ka­rit jär­jes­te­tään läh­tö­koh­tai­ses­ti sama­na päi­vä­nä eri puo­lil­la Suo­mea.

Kii­min­gin lukion abe­ja.

Kii­min­gin lukion abe­ja.

Kii­min­gin lukion abe­ja.

 

Hau­ki­pu­taan abit aje­lul­la Mar­tin­nie­men kou­lul­la. Kuva: Pert­ti Utriai­nen

Rän­tä­sa­de sii­vit­ti Hau­ki­pu­taan abien aje­lua, mut­ta ei hai­tan­nut! Kuva: Pert­ti Utriai­nen.

 

Hau­ki­pu­taan abe­ja Mar­tis­sa.

Hau­ki­pu­taan abeil­la on edes­sä häi­käi­se­vä tule­vai­suus.

Iin lukion abit Val­ta­rin kou­lun pihal­la.

Iin lukion abit kuun­te­le­mas­sa reh­to­rin vii­sai­ta sano­ja.

Iin lukion abit kuun­te­le­mas­sa reh­to­rin vii­sai­ta sano­ja.

Iin lukion abit kuun­te­le­mas­sa reh­to­rin vii­sai­ta sano­ja.

Iin lukion abit kuun­te­le­mas­sa reh­to­rin vii­sai­ta sano­ja.

Iin lukion abit.

Iin lukion abit.

Iin lukion abit.

Iin lukion penk­ka­rit.