Pek­ka Simo­nen jat­kaa Oulun Poh­joi­sen Kokoo­muk­sen joh­dos­sa

Oulun Poh­joi­nen Kokoo­mus ry päät­ti syys­ko­kouk­ses­saan, että hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jis­to jat­kaa enti­sel­lään. Kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Simo­nen jat­kaa puheen­joh­ta­ja­na, Päi­vi Hirs­so vara­pu­heen­joh­ta­ja­na, Ant­ti Haa­pa­lai­nen sih­tee­ri­nä ja Päi­vi Tuo­mi­vaa­ra rahas­ton­hoi­ta­ja­na.

Hal­li­tuk­sen jäse­net vuon­na 2020 ovat Mar­ja Kar­ja­lai­nen, Tii­na Kel­lo­kum­pu-Tyve­lä, Jani Kor­pi­nen, Timo Lind, San­na Paka­nen sekä Anna-Kai­ja Pik­kua­ho.

Oulun Poh­joi­nen Kokoo­mus ry on Oulun poh­joi­sil­la alueil­la, Hau­ki­pu­das, Kii­min­ki, kan­ta-Oulun poh­joi­set osat, Yli-Ii ja Yli­kii­min­ki, toi­mi­va Kokoo­musyh­dis­tys.

Aiem­min pide­tyis­sä Oulun Kokoo­muk­sen ja Poh­jois-Poh­jan­maan Kokoo­muk­sen syys­ko­kouk­sis­sa Sami Pik­kua­ho valit­tiin jat­ka­maan Oulun Kokoo­muk­sen kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja­na ja Pek­ka Simo­nen Poh­jois-Poh­jan­maan Kokoo­mus­pii­rin vara­pu­heen­joh­ta­ja­na.