Pap­pi­lan ja joen väliin pien­ta­loa­lue

Kii­min­gin pap­pi­lan alu­een ase­ma­kaa­va­muu­tok­sel­la kirk­ko­jen ja mui­den seu­ra­kun­nal­lis­ten raken­nus­ten kort­te­lia­lue muok­kau­tuu asuin­ton­tik­si. Samal­la myös pap­pi­lan kiin­teis­tö muut­tuu yksi­tyi­sek­si asuin­ton­tik­si.

Kaa­va­muu­tok­sen yhtey­des­sä tar­kis­te­taan maa­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­väk­si arvo­te­tun Kii­min­gin pap­pi­lan ja sen piha­pii­rin suo­je­lu­mer­kin­nät ja mah­dol­lis­te­taan mal­til­li­nen uudis­ra­ken­ta­mi­nen. 1960-luvul­la pala­neen van­hem­man pap­pi­la­ra­ken­nuk­sen pai­kal­le on osoi­tet­tu raken­nusa­la yksi­ker­rok­si­sel­le uudis­ra­ken­nuk­sel­le, joka voi olla kor­kein­taan 200 ker­ros­ne­liö­met­riä.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on aset­ta­nut ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nok­sen näh­tä­vil­le. Ase­ma­kaa­van muu­tok­sen hyväk­syy kau­pun­gin­val­tuus­to.