Paket­ti­au­to tör­mä­si lyh­ty­pyl­vää­seen Olha­vas­sa – Peu­ra­ko­la­ri Hau­ki­pu­taal­la

Iis­sä Kemin­tiel­lä Olha­van koh­dal­la sat­tui tiis­tai­na lii­ken­neon­net­to­muus vii­den aikaan ilta­päi­väl­lä.

Kemin suun­nas­ta tul­lut paket­ti­au­to tör­mä­si Vuor­no­so­jan sil­lan poh­jois­puo­lel­la lyh­ty­pyl­vää­seen kul­kusuun­nas­ta kat­sot­tu­na tien vasem­mal­le puo­len ja suis­tui osak­si kysei­seen ojaan. Puhe­lin ja säh­kö­joh­dot tip­pui­vat tien poik­ki kat­kais­ten lii­ken­teen molem­piin suun­tiin Kemin­tiel­lä.

Pelas­tus­lai­tok­sen yksi­köi­den pois­tet­tua vau­rioi­tu­neet joh­dot ja pyl­vään lii­ken­ne pää­si kul­ke­maan nor­maa­lis­ti.

Kul­jet­ta­ja­na toi­mi­nut kes­ki-ikäi­nen mies sel­vi­si rytä­käs­tä pie­nin vam­moin, sai­raan­kul­je­tus toi­mit­ti hänet OYS:iin tar­kas­tus­ta var­ten, alko­ho­lil­la ei ollut osuut­ta tiel­tä suis­tu­mi­seen. Hinaus­lii­ke puo­les­taan toi­mit­ti vau­rioi­tu­neen ajo­neu­von Ouluun auto­va­hin­ko­kes­kuk­seen. Polii­si on laa­ti­nut riko­sil­moi­tuk­sen lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.

Peu­ra­ko­la­ri Hau­ki­pu­taal­la

Nelos­tiel­lä Hau­ki­pu­taan koh­dal­la hen­ki­lö­au­to tör­mä­si peu­raan tiis­tain ja kes­ki­vii­kon väli­se­nä yönä heti puo­len yön jäl­keen. Peu­ra meneh­tyi tör­mäyk­ses­sä, ajo­neu­von etu­pus­ku­riin ja oikean­puo­len etu­lo­ka­suo­jaan tuli pie­niä vau­rioi­ta, hen­ki­lö­va­hin­ko­ja ei tul­lut.