Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to on valit­tu

Oulun nuo­ri­so­vaa­leis­sa annet­tiin ääniä kaik­ki­aan 4490. Nuo­ri­so­vaa­leis­sa valit­tiin Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONE seu­raa­val­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le 2019–2020.

Uuteen Oulun nuo­ri­so­val­tuus­toon vuo­del­le 2019–2020 valit­tiin Akse­li Kön­gäs, Juho Mali­nen, Mar­kus Rämö, Iiris Mäki, Hen­ri Gran­lund, Emi­lia Han­ka­la, Mii­ka Kos­ke­la, Pek­ka Ala­ta­lo, Alek­si Kas­ki, Lot­ta Hau­ta­maa, Kal­le Pyky, Lau­ri Lii­ma­tai­nen, Elmo Hurs­kai­nen, Vil­le Jaa­ra, Kos­ma Rön­kä, Rosa Han­sen-Haug, Kal­le Kää­riäi­nen, Anni Kos­ken­nie­mi, Wil­ma Toi­va­nen, Mik­ko-Alek­si Huuh­ta­nen, Elle Tallgren, Las­si Hut­tu­nen, Oona Mes­kus ja Mika Viir­ret.

Nuo­ri­so­val­tuus­ton vara­jä­se­net ovat Sofia Gehör, Mika Ali­la, Samim Has­he­mi, Niko Pel­ko­nen, Sara Luok­ka­nen ja Lot­ta Röd­lin. Kaik­kien nuo­ri­so­vaa­lieh­dok­kai­den saa­mat ääni­mää­rät löy­ty­vät vaa­li­si­vus­tol­ta www.nettinappi.fi/vaalit.

Uusi nuo­ri­so­val­tuus­to aloit­taa kak­si­vuo­tis­kau­ten­sa tam­mi­kuus­sa 2019. Nuo­ri­so­val­tuus­ton jär­jes­täy­ty­mis­ko­kous pide­tään ryh­mäy­tys­lei­rin yhtey­des­sä tam­mi­kuus­sa.