Oulun Muusa­juh­lien kir­jai­li­ja­vie­rai­ta Iis­sä tänään ja huo­men­na

Oulun Muusa­juh­lien kir­jai­li­ja­vie­rai­ta Iis­sä tänään ja huo­men­na. Iin kir­jas­ton vie­raik­si saa­pu­vat kir­jai­li­jat Maa­rit Ver­ro­nen, Jari Jär­ve­lä ja Heli Slun­ga sekä kään­tä­jä Mir­ka Ulan­to.

Maa­rit Ver­ro­nen ja Mir­ka Ulan­to ovat haas­ta­tel­ta­vi­na Iin Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa tors­tai­na 16.8. klo 16.30, Jari Jär­ve­lä ja Heli Slun­ga per­jan­tai­na 17.8. klo 17.00. Tapah­tu­miin on vapaa pää­sy. Muusa­juh­lat ovat osa Oulun Juh­la­viik­ko­ja.

Kala­joel­la syn­ty­nyt ja Oulun yli­opis­tos­sa täh­ti­tie­det­tä opis­kel­lut Maa­rit Ver­ro­nen on ollut pää­toi­mi­nen kir­jai­li­ja vuo­des­ta 1994 saak­ka. Per­soo­nal­li­ses­ti kir­joit­ta­va­na proo­san eri lajien tai­ta­ja­na hän puhut­te­lee niin tie­teis­fan­t­asian ystä­viä kuin perin­tei­sen proo­san luki­joi­ta. Ver­ro­nen on ollut kah­des­ti Fin­lan­dia-ehdok­kaa­na sekä voit­ta­nut usei­ta kir­jal­li­suus­pal­kin­to­ja.

Kot­ka­lai­nen Jari Jär­ve­lä on usei­den romaa­nien lisäk­si kir­joit­ta­nut muun muas­sa kuun­nel­mia, libret­to­ja ja näy­tel­miä. Ensim­mäi­sen dek­ka­rin­sa Tyt­tö ja pom­mi Jär­ve­lä jul­kai­si vuon­na 2014, ja se sai Suo­men dek­ka­ri­seu­ran Vuo­den esi­kois­dek­ka­ri -pal­kin­non. Tytös­tä ja pom­mis­ta on tekeil­lä elo­ku­va, jon­ka ohjaa Samu­li Val­ka­ma.

Heli Slun­ga on Ter­vo­las­ta kotoi­sin ole­va oulu­lai­nen kir­jai­li­ja. Slun­ga saa­nut usei­ta kir­jal­li­suus­pal­kin­to­ja, ja vuon­na 2013 hänet valit­tiin Oulun vuo­den tai­tei­li­jak­si. Slun­ga työs­ken­te­lee vapaa­na tai­tei­li­ja­na.

Mir­ka Ulan­to on Turus­sa asu­va tor­nio­lai­nen sar­ja­ku­vien suo­men­ta­ja. Ulan­to on suo­men­ta­nut Sil­la­ge-sar­jaa, Bru­no Brazi­lia, Pikoa ja Fan­ta­sio­ta, Luc­ky Lukea, Yoko Tsu­noa ja Aste­rixia. Ulan­non vie­rai­lu Muusa­juh­lil­la on osa Koneen Sää­tiön rahoit­ta­maa Suo­men­ta­jat luki­joi­den luo -han­ket­ta, jota joh­taa suo­men­ta­ja, tai­tei­li­ja­pro­fes­so­ri Kers­ti Juva.