Oulun Lyseon lukioon ja OSY­Kin lukioon kor­kein kes­kiar­vo­ra­ja oulu­lais­lu­kiois­ta

Lukio­kou­lu­tuk­sen ja amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen yhteis­haun opis­ke­li­ja­va­lin­nat on jul­kais­tu tänään tors­tai­na 13. kesä­kuu­ta. Oulun lukiois­ta kor­kein kes­kiar­vo­ra­ja 8,67 on Oulun Lyseon lukioon ja Oulun Suo­ma­lai­sen Yhteis­kou­lun lukioon. Hau­ki­pu­taan lukion suo­sion hur­ja nousu näkyy myös kes­kiar­vo­ra­jan iso­na nousu­na.

Kes­kiar­vo­ra­jat oulu­lais­lu­kioi­hin: Hau­ki­pu­taan lukio: 7,25 (vii­me vuon­na 5,58), Kas­tel­lin lukio: 8,58, Kas­tel­lin lukion urhei­lu­lin­ja: 15,41/20 pist., Kii­min­gin lukio: 7,5 (vii­me vuon­na 7,25), Laa­ni­lan lukio: 8,25, Made­to­jan musiik­ki­lu­kio: 14,08/20 pist., Meri­kos­ken lukio: 7,83, Oulun Lyseon lukio: 8,67, Oulun Lyseon lukion IB-lin­ja: 11,85/20 pist., August Sahls­ten -lukio (Tyrnävä)/Oulun Lyseon lukio: 7,08, Oulun­sa­lon lukio: 7,5, Oulun Suo­ma­lai­sen Yhteis­kou­lun lukio: 8,67, Pate­nie­men lukio: 7,67, Oulun nor­maa­li­kou­lun lukio: 8,5, Svens­ka Pri­vats­ko­lan i Uleå­borg: 7,31 ja Oulun stei­ner­kou­lu: 6,76.

Lukioi­hin valit­tu­jen nimet löy­ty­vät lukioi­den koti­si­vuil­ta. Lukiot ilmoit­ta­vat yhteis­haun tulok­ses­ta myös kir­jal­li­ses­ti lukioon vali­tuil­le.

Oppi­lai­ta, joi­den ensi­si­jai­se­na toi­vee­na oli lukio, hakeu­tui Oulun lukioi­hin tämän kevään yhteis­va­lin­nas­sa 1802. Oulun lukioi­hin sijoit­tui kaik­ki­aan 1551 opis­ke­li­jaa. Oulun lukioi­hin vali­tuis­ta 16,6 % on vie­ras­kun­ta­lai­sia.

Eni­ten haki­joi­ta oli tänä kevää­nä Oulun Suo­ma­lai­sen Yhteis­kou­lun lukioon 262 haki­jaa ja Kas­tel­lin lukioon 260 haki­jaa (aloi­tus­paik­ko­ja on Oulun Suo­ma­lai­sen Yhteis­kou­lun lukios­sa 190 ja Kas­tel­lis­sa 217).