Oma­ko­ti­ta­lo paloi Jää­lis­sä

Oma­ko­ti­ta­lo tuhou­tui tuli­pa­los­sa Jää­lin­kan­kaal­la tors­tai­na. Pelas­tus­lai­tos sai häly­tyk­sen palos­ta ilta­päi­väl­lä kel­lo 13.36. Talon kat­to­ra­ken­teet oli­vat jo tules­sa pelas­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le. Tuli­pa­los­ta syn­tyi run­saas­ti savua. Pai­kal­la oli kym­men­kun­ta pelas­tus­lai­tok­sen yksik­köä ja vapaa­eh­toi­sen palo­kun­nan sam­mut­ta­jia.

Tuli­pa­lo ei aiheut­ta­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja eikä tuli levin­nyt koh­tees­ta laa­jem­min. Palon aiheut­ta­mat vahin­got ovat huo­mat­ta­vat. Talo oli noin 120 neliön suu­rui­nen.

Jäl­ki­sam­mu­tus­työt jat­kui­vat myö­hään iltaan ja myös jäl­ki­var­tioin­tia tar­vit­tiin.

Palon syt­ty­mis­syy­tä sel­vi­te­tään.