Nuo­ru­kai­nen käräh­ti rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta Yli­kii­min­gin­tiel­lä

Oulun polii­sin par­tiot pysäyt­ti­vät sun­nun­tai­na hie­man puo­li yhden jäl­keen yöl­lä Oulun Yli­kii­min­gin­tiel­lä hen­ki­lö­au­ton, jon­ka kul­jet­ta­jan todet­tiin ole­van päih­ty­nyt.

Autoa kul­jet­ta­nut oulu­lai­nen 19- vuo­tias mies puhal­si alko­met­riin tör­keän rat­ti­juo­pu­muk­sen rajan ylit­tä­vän luke­man.

Kul­jet­ta­ja oli jo aiem­min mää­rät­ty ajo­kiel­toon, joten tör­keän rat­ti­juo­pu­muk­sen lisäk­si hän­tä epäil­lään myös kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oikeu­det­ta, ker­ro­taan polii­sis­ta.