Nuo­rit­tal­la ja Yli-Iis­sä poro­ki­sat

Porokisoissa näkee vauhdikasta kisaamista. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Tule­va­na lau­an­tai­na 15.2. Yli­kii­min­gin Nuo­rit­tal­la käy­dään poro­ki­sat. Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­joi­na ajet­ta­vaan kil­pai­luun on ilmoit­tau­tu­nut hui­keat 111 poroa. Tapah­tu­ma alkaa kel­lo 11 ja päät­tyy kel­lo 15. Pai­kal­le on opas­tus Ylikiiminki–Hetekylä väli­sel­tä tiel­tä.

Sun­nun­tai­na 16.2. ja maa­nan­tai­na 24.2. aje­taan kar­sin­ta-ajo­ja Yli-Iin Kie­ri­kis­sä.