Nuo­ri100-valo­ku­va­näyt­te­ly esit­te­lee muo­to­ku­va­työ­pa­jo­jen satoa

Nuo­ri100-valo­ku­vaus­työ­pa­jat hui­pen­tu­vat kier­tä­vään valo­ku­va­näyt­te­lyyn, joka on näh­tä­vil­lä Kii­min­gin Syke-talon gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa 17.1.–10.2.

Oulun alu­een nuo­ri­so­ta­lois­sa jär­jes­tet­tiin vuo­den 2017 aika­na lukui­sia valo­ku­vaus­työ­pa­jo­ja ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja Har­ri Tar­vai­sen joh­dol­la. Muo­to­ku­vaus­tee­mais­ten valo­ku­vaus­kurs­sien aika­na nuo­ret oppi­vat valo­ku­vaus­ta jär­jes­tel­mä­ka­me­ral­la, som­mit­te­lun perus­sään­tö­jä sekä stu­dio­työs­ken­te­lyä. Kame­ran edes­sä ja taka­na vie­te­tyn ajan lomas­sa työ­pa­jois­sa kes­kus­tel­tiin muun muas­sa medias­ta ja media­lu­ku­tai­dos­ta.