Nie­me­län­tör­män suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­män katu­jen ja ympä­ris­tön perus­kor­jaus­suun­ni­tel­mat ovat kaik­kien näh­tä­vil­lä seu­raa­van kah­den vii­kon ajan muun muas­sa Oulun kau­pun­gin net­ti­si­vuil­la. Näh­tä­vil­lä­olon aika­na suun­ni­tel­mas­ta voi antaa mie­li­pi­tei­tä tai muis­tu­tuk­sia.

Nie­me­län­tör­män suun­ni­tel­ma pitää sisäl­lään katu­jen perus­kor­jauk­sen sekä valais­tuk­sen, kui­va­tuk­sen ja ympä­ris­tön suun­nit­te­lun.