Museot avoin­na hei­nä­kuus­sa

Oravan koulumuseo on avoinna viikon ajan 6.7. lähtien. Museossa voi tutustua esimerkiksi opettajan kodin esineistöön. Arkistokuva: Jenna Louhela

Pate­nie­men sahan museo ja Kel­los­sa sijait­se­va Ora­van kou­lu­museo avaa­vat oven­sa hei­nä­kuus­sa.

Pate­nie­men sahan museo on avoin­na koko hei­nä­kuun ajan sun­nun­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 11–16. Pate­nie­men sahan enti­sen kont­to­rin piha­pii­ris­sä sijait­se­vas­sa museos­sa voi tutus­tua Kel­lon ja Pate­nie­men teol­li­seen his­to­ri­aan kuvien ja van­han esi­neis­tön avul­la.

Ora­van kou­lu­museos­sa voi näh­dä muun muas­sa enti­sa­jan ope­tus­vä­li­nei­tä, kou­lu­kä­si­töi­tä sekä luok­ka­huo­neen vie­reen raken­ne­tun opet­ta­jan asun­non arkie­si­neis­töä.

Ora­van kou­lu­museo on avoin­na vii­kon ajan 6.–12.7. kel­lo 11–16.

Molem­piin museoi­hin on vapaa pää­sy.