Moto­ris­tit kir­kos­sa

Noin 270 moottoripyörää pärähti käyntiin yhtä aikaa Ylikiimingin motoristikirkon päätteeksi helatorstaina. (SANNA KROOK)

Moto­ris­ti­kirk­ko veti kir­kon ja park­ki­pai­kan täy­teen väkeä hela­tors­tai­na Yli­kii­min­gis­sä. Kau­nis sää sai moto­ris­tit liik­keel­le hake­maan siu­naus­ta kesän ajo­ki­lo­met­reil­le. Park­ki­pai­kal­la oli jopa 270 moot­to­ri­pyö­rää.

Yli­kii­min­gin moto­ris­ti­kirk­ko on jo vuon­na 1999 alka­nut perin­ne, jon­ka Jou­ni Rii­pi­nen ja Tapio Jur­va­kai­nen aloit­ti­vat. Juma­lan­pal­ve­luk­sen päät­teek­si moto­ris­tit teki­vät yhteis­käyn­nis­tyk­sen, ajoi­vat len­kin kyläl­lä ja pala­si­vat takai­sin kirk­ko­kah­vil­le Yli­kii­min­gin uuteen seu­ra­kun­ta­ta­loon.