Mik­ko Sal­mi Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­jak­si

Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­jak­si on valit­tu 26 haki­jan jou­kos­ta Mik­ko Sal­mi. Pää­toi­mit­ta­ja, teo­lo­gian mais­te­ri Sal­mi aloit­taa viras­saan huh­ti­kuun alus­sa.

Hän siir­tyy vies­tin­tä­joh­ta­jan vir­kaan Demo­kraat­ti-leh­den pää­toi­mit­ta­jan teh­tä­vis­tä.

Vies­tin­tä­joh­ta­jan teh­tä­viin kuu­luu muun muas­sa moni­ka­na­vai­sen vies­tin­nän ja mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän suun­nit­te­lu ja kehit­tä­mi­nen kau­pun­ki­stra­te­gian mukai­ses­ti, Oulu-brän­din joh­ta­mi­nen, mediayh­teis­työ sekä yhteis­kun­ta- ja sidos­ryh­mä­suh­teet, ylim­män joh­don- ja pää­tök­sen­teon vies­tin­tä ja vies­tin­tä­ryh­män esi­mies­teh­tä­vät. Vies­tin­tä­joh­ta­ja on Oulun kau­pun­gin joh­to­ryh­män jäsen.