Mie­li­pi­de: Kou­lu­aa­mut lii­an aikai­sia

Mie­les­tä­ni kou­lu­jen pitäi­si alkaa aikai­sin­taan yhdek­säl­tä. Syi­tä tähän on muu­ta­mia. Ensim­mäi­nen syy on se, että nuo­ret eivät yksin­ker­tai­ses­ti pys­ty nuk­ku­maan suo­si­tel­tua 9 tun­tia, kun pitäi­si jo herä­tä seit­se­mäl­tä tai aikai­sem­min. Pitäi­si lait­taa jo ennen kym­men­tä nuk­ku­maan, joka on monien ihmis­ten mie­les­tä mah­do­ton­ta ja oppi­laat, jot­ka asu­vat kau­ka­na ja tule­vat bus­si­kul­je­tuk­sel­la kou­luun jou­tu­vat herä­tä jopa 45 minuut­tia aikai­sem­min kuin oppi­laat, jot­ka asu­vat lähem­pä­nä, kos­ka hei­dän pitää ehtiä bus­siin.

Toi­nen syy on se, että nuo­ret ovat tun­ne­tus­ti kovia val­vo­jia joten, jos ei ehdi nuk­kua kun muu­ta­man tun­nin eikä unen aika­na ehdi käy­dä kaik­kia unen vai­hei­ta läpi, joka on ter­vey­del­le epä­ter­veel­lis­tä.

Kol­mas syy on, että jos ei tar­vi­si herä­tä niin aikai­sin oltai­siin aamu­tun­neil­la enem­män hereil­lä ja vir­kei­tä, jol­loin aamu­tun­nit eivät jäi­si unen ja väsy­myk­sen peit­toon ja ope­tuk­set­kin jäi­si­vät mie­leen parem­min, jol­loin kou­lu­kin voi­si sujua parem­min.

San­dra, Hau­ki­pu­das