Mer­kit­tä­vä jouk­ko Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­ja vaa­tii, että pal­ve­lu­ver­kos­ta päät­tää val­tuus­to

Jouk­ko Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­ja vaa­tii aloit­tees­saan, että kau­pun­gin hal­lin­to­sään­töä muu­te­taan siten, että pää­tök­sen kau­pun­gin pal­ve­lu­ver­kos­ta tekee kau­pun­gin­val­tuus­to. Aloit­tees­sa esi­te­tään, että kau­pun­gin­val­tuus­to tekee hal­lin­to­sään­töön tar­vit­ta­van muu­tok­sen vii­meis­tään 26.2. kokouk­ses­saan. Aloit­teen on alle­kir­joit­ta­nut 27 kau­pun­gin­val­tuu­tet­tua. Muka­na on val­tuu­tet­tu­ja kes­kus­tan, vasem­mis­to­lii­ton, sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien, vih­rei­den, perus­suo­ma­lais­ten ja sinis­ten ryh­mis­tä. Kaik­ki­aan val­tuus­tos­sa on 67 jäsen­tä.

Kau­pun­gin uudes­sa hal­lin­to­sään­nös­sä on mai­nit­tu, että pal­ve­lu­ver­kos­ta päät­tää kau­pun­gin­hal­li­tus.

Aloit­teen ovat alle­kir­joit­ta­neet seu­raa­vat kau­pun­gin­val­tuu­te­tut: Niku­la Lau­ri, Ait­ta­kum­pu Pek­ka, Snell­man Anne, Tik­ka­la Sir­pa, Käl­kä­jä Mik­ko, Eno­jär­vi Anne­ma­ri, Rau­das­kos­ki Mik­ko, Tynk­ky­nen Sebas­tian, Vuo­rio Juha, Haa­ga Hilk­ka, Vii­ta­nen Mik­ko, Hek­ka­la Rau­no, Tor­ro Kaa­ri­na, Mur­to­nie­mi Mau­no, Law­son Hel­lu Laté­koé, Huo­ta­ri Anne, Halo­nen Sari, Hima­nen Pau­la, Aal­to Esa, Ukko­la Kaler­vo, Park­ki­nen Eeva-Maria, Tak­ku­la Anne-Mari, Päk­ki­lä Ris­to, Kor­kia­kos­ki Jou­ko, Lepis­tö Anna-Kai­sa, Hut­tu-Hil­tu­nen Ant­ti ja Oja­leh­to Matias.