Mai­to­ti­lo­ja pal­kit­tiin

Osuus­kun­ta Poh­jo­lan Mai­to pal­kit­see vuo­sit­tain hyvä­laa­tuis­ta ja pal­kin­toeh­dot täyt­tä­vää mai­toa tuot­ta­nei­ta mai­don­lä­het­tä­ji­ään osuus­kun­nan omil­la pal­kin­noil­la ja Wal­ter Ehr­ström mita­leil­la.

Wal­ter Ehr­ström- sää­tiön pal­ki­tut Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ovat tänä vuon­na Mar­jaa­na ja Jor­ma Hie­ta­la Iis­tä (25 vuot­ta E-luo­kas­sa), Tar­ja ja Pek­ka Hal­li­kai­nen Yli­kii­min­gis­tä (25 vuot­ta E-luo­kas­sa) ja Sis­ko ja Rei­jo Klaa­vu­nie­mi Iis­tä (10 vuot­ta E-luo­kas­sa).

Sekä osuus­kun­nan pal­kin­to, että Wal­ter Ehr­ström -mita­li ovat tun­nus­tus huo­lel­li­ses­ta työs­tä, jon­ka jul­ki­suusar­vo tukee koti­mai­sen mai­to­raa­ka-aineen ja mai­don­tuo­tan­to­ti­loil­la suo­ri­tet­ta­van elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non arvos­tus­ta.