Lii­ka­vai­nio on kol­man­nek­si iloi­sin

Iin Nelos-Gril­lin yrit­tä­jä Riik­ka Lii­ka­vai­nio on Suo­men kol­man­nek­si iloi­sin yrit­tä­jä. Hän sai Ilma­ri­sen jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa 2 311 ään­tä.

Kil­pai­lus­sa pal­ki­taan yrit­tä­jä, joka omal­la osaa­mi­sel­laan ja asen­teel­laan luo posi­tii­vis­ta ilma­pii­riä ympä­ril­leen ja tuo eri­tyis­tä iloa asiak­kail­leen.

Suo­men iloi­sin yrit­tä­jä 2018 on Lau­ri Sal­mi Hel­sin­gis­tä. Beau­ty Expe­riencen yrit­tä­jä Sal­mi sai fina­lis­ti­vai­hees­sa yli 31 000 ään­tä.