Leu­val­la hyvän mie­len jou­lu­juh­la

Joulupukki jakamassa lapsille karkkia. (Kuva Elina Perälä)

Leu­va­lai­set kokoon­tui­vat hyvän mie­len jou­lu­juh­laan fii­lis­te­le­mään jou­lun lähei­syyt­tä sekä tai­kuu­den ja musii­kin ole­mas­sao­loa.

Tai­ku­ri Roo­pe Yli­ta­lon upea Tai­kas­how vei ylei­sön muka­naan maa­gi­seen maa­il­maan.

– Ylei­sön jou­kos­ta vali­koi­tu­neet lap­set pää­si­vät myös tutus­tu­maan tai­kuuk­siin laval­ta käsin tai­ku­rin apu­lai­se­na. Tai­kas­how oli sykäh­dyt­tä­vä, piris­tä­vä ja mie­leen­pai­nu­va elä­mys kai­kil­le tapah­tu­maan osal­lis­tu­neil­le, Lii­sa Sara­jär­vi ker­too.

Syl­via Perä­lä tai­ku­rin apu­lai­se­na.

Kes­ken jou­lu­kii­rei­den pai­kal­le saa­pui myös Kor­va­tun­tu­rin pää­mies jou­lu­puk­ki. Lähes 300- vuo­den ikään ennät­tä­nyt puk­ki ker­toi arken­sa suju­van var­sin jou­lui­sis­sa tun­nel­mis­sa muo­rin val­ta­kun­nan herk­ku­ja mais­tel­les­sa ja tont­tu­jen raport­te­ja lues­kel­les­sa.

Tapah­tu­man akus­ti­ses­ta musii­kis­ta vas­ta­si­vat Kuusa­mo­lais­läh­töi­nen Duo J. Kar­ja­lai­nen & Pei­li­la­sit eli Jan­ne Kar­ja­lai­nen ja Jaak­ko Hen­ti­lä.