Lei­pä­jo­no­bal­la­di Teat­te­ri­kuo­pal­la

Oulu-opiston teatteriryhmät Ulostulo ja Uusi teatteri esittävät näytelmän kasvavista tuloeroista Suomessa. Kuva: Sanni Luttinen.

Oulu-opis­ton uudet teat­te­ri­ryh­mät Ulos­tu­lo ja Uusi teat­te­ri esit­tä­vät näy­tel­män Lei­pä­jo­no­bal­la­di 15.–17.2.


E.L.Karhun näy­tel­mä Lei­pä­jo­no­bal­la­di pureu­tuu ajan­koh­tai­seen aihee­seen köy­hyy­des­tä, syr­jäy­ty­mi­ses­tä ja lei­pä­jo­nois­sa sei­so­mi­ses­ta. Mitä kät­key­tyy sanan köy­hyys taak­se? Häpe­ää, epä­luu­loa, epä­var­muut­ta, apa­ti­aa ja näl­kää.

Lei­pä­jo­nos­sa ris­teä­vät sadat yksit­täi­set tari­nat ja ihmis­koh­ta­lot. Lei­pä­jo­no­bal­la­di yhdis­tää absur­din ja rea­lis­min syn­keän haus­kal­la ja mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sel­la taval­la.

Näy­tel­mät ohjaa Jen­ni Mat­ti­la (Ulos­tu­lo) ja Ilo­na Ruo­ho­mä­ki (Uusi Teat­te­ri).
Esi­tyk­set Teat­te­ri­kuo­pal­la: pe 15.2. klo 19, la 16.2. klo 18, su 17.2. klo 16.