Kym­me­niä­tu­han­sia lohen­poi­ka­sia istu­tet­tiin Aiko­kos­kel­le

Lohenpoikasten istutukset Kiiminkijokeen keräsivät uteliaita katseita Haukiputaan Asemakylällä. (kuva: Petri Haapala)

Kii­min­ki­joel­le Hau­ki­pu­taan Aiko­kos­kel­le istu­tet­tiin tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä val­tion kalan­vil­je­ly­va­roil­la 30 000 kak­si­vuo­tias­ta lohen­poi­kas­ta.

Kool­taan noin 20 sen­tin mit­tai­set vael­lus­poi­ka­set eli smol­tit las­keu­tu­vat vir­ran muka­na mereen kas­va­maan, jos­ta nii­den toi­vo­taan aikui­se­na nouse­van takai­sin Kii­min­ki­jo­keen kute­maan.

Meri­vael­luk­sen aika­na on mon­ta vaa­raa, ensim­mäi­se­nä joki­suul­la vaa­ni­vat peto­ka­lat ja kos­ke­lot, merel­lä kalas­ta­jat ja hyl­keet, ja pala­tes­sa pitää vie­lä löy­tää oman koti­joen suu.

– Lohen kotiu­tusis­tu­tuk­sia on teh­ty joka kevät noin 20 vuo­den ajan, jos­kin mää­rät oli­vat ennen isom­mat. Nyt joen veden laa­tu on paran­tu­nut muun muas­sa tur­ve­tuo­tan­non vähe­ne­mi­sen takia ja samaan aikaan teh­tä­vät joki­suun ruop­pauk­set ja muut kun­nos­tus­hank­keet anta­vat taas pien­tä toi­veik­kuut­ta lohi­kan­to­jen elpy­mi­sel­le Kii­min­ki­joes­sa, ker­too Kii­min­ki­jo­ki ry:n Pet­ri Haa­pa­la.