Kuun pimeä puo­li jul­kai­see debyyt­tial­bu­min­sa

Kuun pimeä puoli. Kuva: Miikka Pyy

Kuun pimeä puo­li-kokoon­pa­no on on melan­ko­li­sel­la asen­teel­la sävy­tet­tyä Oulu-roc­kia esit­tä­vä yhtye, joka on perus­tet­tu maa­lis­kuus­sa 2019. Yhtye jul­kai­see debyyt­tial­bu­min­sa Kuun pimeä puo­li 7.12.

Albu­mil­ta on jul­kais­tu aiem­min kak­si sink­ku­bii­siä Suo­je­lusen­ke­li ja Sil­lat palaa. Molem­mis­ta löy­tyy myös musiik­ki­vi­deo bän­din You­tu­be-kana­val­ta. Vii­mei­sin jul­kai­su Suo­je­lusen­ke­li käsit­te­lee per­he­vä­ki­val­taa ja rik­kou­tu­nut­ta lap­suut­ta ja sen musiik­ki­vi­deol­la esiin­tyy myös Teat­te­ri­kuo­pan tuo­tan­nois­ta­kin tut­tu hau­ki­pu­taa­lai­nen näyt­te­li­jä Len­ni Lai­ne. Videon on toteut­ta­nut Jani Kak­ko.

Pimeän puo­len kvar­tet­tiin kuu­lu­vat Jar­mo Lut­ti­nen (lau­lu, kita­ra), San­ni Lut­ti­nen (lau­lu, kos­ket­ti­met), Pek­ka Junt­ti­la (bas­so) ja Juha Pel­to­la (rum­mut).

Lisää bän­dis­tä face­boo­kis­sa: https://www.facebook.com/kuunpimeapuoli/

Suo­je­lusen­ke­li -musiik­ki­vi­deol­la esiin­tyy hau­ki­pu­taa­lai­nen Len­ni Lai­ne. Kuva: Jani Kak­ko