Kun­to­pyö­räl­lä maa­il­mal­le

Kii­min­gin Senio­ri­ta­lol­la ja Jatu­lis­sa Hau­ki­pu­taal­la pää­see kes­ki­viik­ko­na kokei­le­maan vir­tu­aa­li­pol­ku­pyö­rää. Sen ohjel­mis­ton avul­la voi saa­da uut­ta mie­lek­kyyt­tä ja moti­vaa­tio­ta sisä­har­joit­te­luun.

Kun­to­pyö­rä ja sii­hen lii­tet­ty näyt­tö vie kun­toi­li­jan ympä­ri maa­il­maa, niin kau­pun­ki­mai­se­miin Parii­siin, Roo­maan tai Lon­too­seen kuin kau­niil­le luon­to­rei­teil­le. Mede­ka-reit­tioh­jel­mis­toa voi Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kokeil­la kes­ki­viik­ko­na 15.1. Jatu­lis­sa kel­lo 9–10 ja Senio­ri­ta­lol­la Kii­min­gis­sä kel­lo 13–14.30.

Tilai­suu­det ovat kai­kil­le avoi­mia ja mak­sut­to­mia ja toteu­te­taan osa­na HIP­PA-han­ket­ta, joka on 6Ai­ka-stra­te­gian mukai­nen EAKR-han­ke pää­ra­hoit­ta­ja­naan Uuden­maan liit­to.