Kul­jet­ta­ja liik­keel­lä ilman ajo­lu­paa

Polii­si havait­si Kuusa­mon­tiel­lä Kii­min­gis­sä lau­an­tai­na noin kel­lo 19.30 aikoi­hin ajo­neu­von, jon­ka kul­jet­ta­jal­la ei ollut vaa­dit­ta­vaa ajo-oikeut­ta ja kul­jet­ta­ja oli ajo­kiel­los­sa.

Kul­jet­ta­ja oli syyl­lis­ty­nyt kak­si ker­taa kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­seen oikeu­det­ta ennen tätä tapah­tu­maa. Lisäk­si käy­tet­tä­vä ajo­neu­vo oli mää­rät­ty aiem­min ajo­kiel­toon mää­rä­ai­kais­kat­sas­ta­mat­to­muu­den vuok­si ja sen rekis­te­ri­tun­nuk­set oli pois­tet­tu. Nyt ajo­neu­vos­sa oli kiin­ni­tet­ty­nä sii­hen kuu­lu­mat­to­mat rekis­te­ri­kil­vet.

Lisäk­si kul­jet­ta­jan hal­lus­ta löy­det­tiin vähäi­nen mää­rä huu­mausai­nei­ta. Kul­jet­ta­jaa epäil­lään kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oikeu­det­ta, ajo­neu­vo­rik­ko­muk­sis­ta ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta.