Kova tuu­li aiheut­taa säh­kö­kat­kok­sia Yli-Iis­sä

Kova tuuli aiheuttaa sähkökatkoksia Yli-Iissä.

Säh­kön­ja­ke­lu kes­key­tyi aamun tun­tei­na Yli-Iis­sä Tan­ni­lan­tien ympä­ris­tös­sä Pol­vi­suon ja Har­ju­lan väli­sel­tä alu­eel­ta vii­del­tä muun­to­pii­ril­tä. Kova, puus­kit­tai­nen tuu­li aiheut­ti Yli-Iis­sä useam­pia lyhyi­tä kes­key­tyk­siä, illal­la kak­si, yöl­lä yksi ja aamul­la useam­pia. Vika­par­tiot on häly­tet­ty mat­kaan sel­vit­tä­mään tilan­net­ta.

Tuu­li voi Oulun Ener­gian käyt­tö­pääl­lik­kö Mat­ti Leh­don mukaan aiheut­taa vie­lä lisää vika­kes­key­tyk­siä.