Kor­ti­ton huu­me­kus­ki Hau­ki­pu­taal­la

Oulun polii­sin par­tio pysäyt­ti tiis­tai­na hie­man klo 20:n jäl­keen Hau­ki­pu­taal­la Joke­lan­tiel­lä hen­ki­lö­au­ton, jon­ka kul­jet­ta­jan epäil­lään polii­sin tapah­tu­ma­pai­kal­la teke­mien tut­ki­mus­ten perus­teel­la kul­jet­ta­neen autoa huu­maa­van aineen vai­ku­tuk­sen alai­se­na.

Autoa kul­jet­ta­nut­ta 44- vuo­tias­ta mies­tä epäil­lään täs­sä vai­hees­sa rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta. Mie­hel­lä ei myös­kään ollut ajo-oikeut­ta, joten epäil­tyi­hin rikok­siin lisä­tään vie­lä kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­nen oikeu­det­ta.